Regering

Thema’s > Regering

Curaçao is sinds oktober 2010 een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Curaçao heeft grote financiële problemen en werd in juli 2012 onder curatele gesteld. Inmiddels heeft de regering bezuinigingsplannen ingediend, maar dat heeft begin augustus 2012 tot een parlementaire crisis geleid.

Het kabinet-Schotte sneuvelde nadat twee parlementsleden hun steun aan de coalitie (MFK, MAN en PS) introkken. De oppositie onder leiding van oud-premier van de Nederlandse Antillen Emily de Jongh-Elhage vindt dat de problemen in het land te groot zijn om aan de demissionaire regering over te laten en heeft door de overstap van de twee nu een meerderheid in het parlement.

Sindsdien heeft de voorzitter van het parlement, Ivar Asjes, alles geprobeerd om te verhinderen dat de politici in vergadering bijeen zouden komen. Hij wil daarmee voorkomen dat hijzelf en de ministers van het demissionaire kabinet moeten opstappen. De voorzitter, Ivar Asjes, is vervolgens door de oppositie beschuldigd van obstructie.

In de laatste week van september 2012 volgde de ene opzienbarende ontwikkeling na de andere. Maandagavond 10 september besloten de oppositieleden zich af te splitsen van de rest en hun eigen parlement te vormen. Deze ‘Groep van 12’ beschuldigde de voorzitter van het parlement Asjes van ‘dictatoriaal en ondemocratisch gedrag’, waarna ze uit haar midden een nieuwe voorzitter koos. Asjes noemde de oppositieleden in een reactie ‘coupplegers en terroristen’.

Gouverneur Goedgedrag liet weten van mening te zijn dat ministers kunnen worden weggestuurd via moties van wantrouwen in een Statenvergadering. De ontwikkelingen op 10 september waardoor twee parlementen ontstonden, zouden volgens de grondwet niet rechtsgeldig zijn.

Donderdag 13 september 2012 wilde de oppositie daarom in het parlementsgebouw vergaderen om daar het kabinet tot aftreden te dwingen. Zo ver kwam het echter niet. Op de stoep stonden tientallen boze Curaçaoënaars om hen de toegang te beletten. Het mondde uit in een scheldpartij. Daarbij werd ook flink geduwd en zijn enkele klappen gevallen. De oppositie kwam het gebouw niet in en verplaatste zich noodgedwongen naar het nabijgelegen Plazahotel. Daar werd in tweede instantie alsnog het vertrouwen in de voorzitter opgezegd en een nieuwe voorzitter benoemd. In een tweede vergadering zijn alle ministers op twee na per direct naar huis gestuurd.

De twaalf parlementariërs willen nu dat er tot na de verkiezingen van 19 oktober 2012 een interim-kabinet komt. De gouverneur op het eiland is gevraagd een formateur aan te stellen. De gouverneur van Curaçao is vrijdagavond 14 september 2012 oriëntatiegesprekken begonnen vanwege de moties van wantrouwen die zijn aangenomen door een meerderheid van het parlement.

Intussen weigert het kabinet plaats te maken. In een nationale televisierede zei Schotte dat de gesprekken niet kunnen leiden tot de benoeming van een formateur. Premier Schotte zegt vertrouwen te hebben in het oorspronkelijke parlement.

De politieke situatie op Curaçao is onduidelijk. Een minderheid van de parlementariërs steunt de ‘oude’ voorzitter en wil van geen verandering weten. Ook de regering heeft vertrouwen in het oorspronkelijke parlement en erkent het nieuwe parlement niet. De twaalf parlementariërs die een meerderheid vormen en nu de moties hebben aangenomen stellen dat zij de enige echte volksvertegenwoordiging vormen. Volgens Asjes en de regering handelen ze echter ‘illegaal’.

Minister Spies van koninkrijkszaken in Nederland sprak 14 september 2012 van een ‘niet-functionerende democratie’. “Het is bizar dat er twee parlementen zijn met ieder hun eigen voorzitter.”

Curaçao heeft een tekort van 153 miljoen Antilliaanse gulden (70 miljoen euro) en moet nu onder dwang van Nederland zwaar bezuinigen. Het is, gezien de chaotische situatie in Willemstad, zeer twijfelachtig of het eiland daar in op korte termijn slaagt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *