Willemstad

Plaatsen > Willemstad

Willemstad is, met zijn bijzondere architectuur en pastelkleurige huizen, één van de mooiste steden ter wereld. De UNESCO heeft eind 1997 de monumentale binnenstad van Willemstad en het havenfront van Curaçao op de wereld erfgoedlijst geplaatst. Hiermee wordt de bijzondere status van Willemstad onderstreept.

Fort Nassau is in 1796 gesticht, maar inmiddels al tientallen jaren een restaurant. Van hieruit heb je een prachtig uitzicht over Willemstad en de Sint Annabaai.

DE FORTKERK
Spoedig nadat de West-Indische Compagnie in 1634 Curacao veroverde op de Engelsen arriveerde op verzoek van Gouverneur Van Walbeeck, in 1635 de eerste predikant, Ds Fredericus Vitteus. Curaçao was toen een militaire post en de predikant was derhalve een garnizoenspredikant .

Zo begon de Gereformeerde Kerk op de Antillen, later genaamd de Hervormde Kerk, daarna ontstond daaruit de Verenigde Protestantse Gemeente van Curacao. Op het Westelijk halfrond is alleen de Gereformeerde Kerk van Nieuw Amsterdam (New York), gesticht in 1624, ouder.  Aangenomen mag worden dat de eerste plaats van samenkomst een pakhuis binnen het Fort was.

Volgens oude kaarten moet er reeds in 1707 een kleine kerk zijn geweest in elk geval was er in 1742 een kerkgebouw met dezelfde soort monumentale trappen zoals die nu nog bestaan.  Rekening houdend met mogelijke belegeringen moesten er binnen de muren van het Fort regenbakken worden gebouwd, zoals die bij Batterij De Kat in de N-O hoek van het Fort. Achter een deur, halverwege de  trap naar het huidige museum – de voormalige consistoriekamer, gebouwd in 1821 – is de regenbak uit omstreeks 1742 nog te bezichtigen. De achterdeur van het museum komt uit op Batterij De Kat, waar vroeger een kanon stond. De huidige Fortkerk in historisch Fort Amsterdam, is de oudste nog in gebruik zijnde kerk van Curaçao. De bouw van het stenen kerkgebouw vond plaats van 1767 tot 1771. Op de gevel werd het jaartal 1769 aangebracht. De bouw heeft indertijd 5500 pesos (ongeveer 11.000 gulden) gekost. De architect is niet met zekerheid te noemen, maar bekend is dat zowel Hendrik de Hamer als Frederik Staal (what’s in a name?) nauw betrokken zijn geweest bij de bouw van- de kerk. De pastorie stond op de plaats waar nu de Raad van Ministers zetelt, ten zuiden naast de kerktoren.

De Fortkerk is niet groot (20,5 x 13,25 meter), maar wel opvallend hoog met als hoogste punt de toren: 16 meter boven de grond. Men moest woekeren met de ruimte binnen de forumuren. De hoge zoldering diende om. voor het drogen en opbergen van scheepszeilen. Deze werden met een katrol opgehesen. De eerste toren was achthoekig. Deze werd in 1903, ook dit jaartal staat in de gevel aangegeven, vervangen door de huidige ronde toren, naar een ontwerp van het Hoofd van het Bouwdepartement, Dhr A.W. Statius Muller.  Het oorspronkelijke, oude en unieke uurwerk van de toren dateert uit  1766 en was een geschenk van de zeekapitein Dirk van der Meer. Bij de grote restauratie van de kerk in 1991 is ook dit uurwerk, evenals de vijf   wijzerplaten in toren en plafond, geheel gerestaureerd door Dhr  Henk W. Vos van Zalingen,.

Het ingewikkelde uurwerk had echter teveel kostbaar onderhoud nodig, waardoor het in 1994 is vervangen door een automatisch Japans uurwerk. Het originele uurwerk staat nu in het museum. In 1992 verscheen over de restauratie een boekje, geschreven door Dhr Bart Bredero,  getiteld: De Fortkerk te Willemstad, Curaçao, 1990-1992. (Te koop in het museum).

De Kelder
De kelders onder de kerk dienden vroeger als opslagplaats voor goederen, munitie, drank en voedsel. Tot 1930 diende de kelder nog als opslagplaats voor gedistilleerd. Tijdens de restauratie zijn  deze ruimten geheel veranderd en daarna in gebruik genomen als kantoor voor de administratie van de kerk als vergaderruimten etc.

Het Orgel
De voorzanger-koster Hendrik van Hulst ontwierp een orgel van tien registers, dat echter in 1785, door Ds. Rudolf Wildrik, te klein werd bevonden, zodat hij er vier registers bij liet maken. Het huidige pijporgel dateert van 1963 en heeft een borst- en rugwerk, twee manualen, een voetpedaal en 17 registers.  Het is gebouwd door Flentop Orgelbouw N.V. te Zaandam.

Wijken in Willemstad: Otrabanda, Punda, Jan Thiel Oost.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *