Indianen op Curacao

De indianen zijn de oorspronkelijk bewoners van Curaçao. Het was omstreeks 2000 voor Christus (Sommige bronnen spreken van 600 n.Chr.) dat de indianen uit de kustwateren van Venezuela de zee overstaken naar o.a. Curaçao. De Arawak-stam die op Aruba neerstreek was de Caquetios. Zij leefden een relatief vredig bestaan. De Caquetios besteedden de dagen aan visserij, jacht op kleinwild en het verzamelen van schelpdieren. Ook verbouwden ze maniok (cassave) en mais.

Volgens Juan de Ampués, zaakgelastigde te Santo Domingo en Heer van Curaçao, Aruba en Bonaire in 1527, waren deze primitieve bewoners indianen van dezelfde stam, als die, welke leefden op de tegenoverliggende kust van het vasteland. Volgens Dr. Pedro M. Arcaya waren deze indianen, in een artikel, getiteld „Los aborigenes del Estado Falcon”, verschenen in het tijdschrift „Cultura Venezolana”, uitgave Mei 1920, indianen van vreedzame aard, behorende tot de stamgroep Caquetia, die woonde aan de Noordkust van Venezuela, van de staat Falcon tot Yaracuy.

Aan deze indianen heeft het eiland haar naam Curacao te danken.