Zonnepanelen op Curacau

Op Curaçao schijnt de zon bijna altijd en toch zie je zelden zonnepanelen op Curacau. Hoe komt dat?

Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) heeft bijna 800 zonnepaneel installaties geteld op Curacau. Tot 2015 was de terugverdientijd van de panelen rond de drie jaar en er waren dan ook veel zonnepanelen geplaatst.

In januari 2015 greep de overheid in en werd de terugverdienregeling op Curacau afgebouwd, omdat anders de lokale energieleverancier Aqualectra in de problemen zou komen. De vergoeding voor teruglevering van zonne-energie aan het net werd afgebouwd van een vergoeding van ANG0,42 per kilowattuur (kWh) naar ANG0,25 per kWh. Ook werd een zogenaamde zonnetax geïntroduceerd van 96 gulden per maand (Inmiddels gehalveerd naar 48 gulden). Door deze maatregelen was een zonne-installatie op curacau niet langer rendabel. De terugverdientijd veranderde van 3 naar 10 jaar.

Sinds 2015 zijn er nog maar zeer beperkt nieuwe zonnepaneel installaties gebouwd.