Onderwijssysteem van Curaçao

Het onderwijsstelsel op Curaçao is in grote lijnen vergelijkbaar met het systeem in Nederland. Van (Vrijwillig) Kinderdagverblijf gaat het via de Peuterschool naar het Funderend Onderwijs (= Basisschool), waarna de middelbare school volgt met VSBO (= VMBO), en HAVO/VWO, gevolgd door het Bachelor/Master programma.

In onderstaand schema is aan de linkerkant het diploma zoals dat in Curacao geldt opgenomen. Het rechter gedeelte geeft de Nederlandse waardering weer met de overeenkomstige
niveaus in het Nederlandse en Europese kwalificatieraamwerk.

Onderwijs Curacao

Onderwijs Curacao

Onderwijs Curacao

Bron: “Het onderwijssysteem van Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden beschreven en vergeleken met het Nederlandse”, EP-Nuffic, 2e editie februari 2011, versie 2  januari 2015.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *